Tio skäl till att Sortimo Globelyst bilinredningar är så unika!

sortimo-1 
Kvalitet.
qualitaet
Genomgående kvalitet: Med sina innovationer sätter Sortimo standarden inom bilinredningsbranschen. Dessa har endast ett enda mål: att ytterligare höja kvaliteten markant.
I vår egenskap som marknadsledare och partner till välkända biltillverkare har vi inte endast gjort mobilitet till vår ledstjärna, utan vi ställer även krav på hög kvalitet och testad säkerhet. Därför är Sortimo certifierat med DIN EN ISO 9001 för högsta kvalitet. Samtliga produktlinjer är TÜV-märkta för testad kvalitet. Tack vare VDA 6.1. certifieringen har Sortimo godkänts av biltillverkarna att leverera direkt till produktionslinjerna. Med VDA 6.1. reglerar organisationen "Verband der Automobilindustrie e. V." ytterligare krav på ett kvalitetssäkringssystem för underleverantörer inom bilindustrin. Produktionen äger rum i en mycket modern anläggning i Zusmarshausen.
Över hela världen står "Qualität made by Sortimo" för säkra och testade bilinredningssystem.

Mångsidighet.
erweiterbar
Övertygande enkelt och mångsidigt: En bra bilinredning kännetecknas av funktionalitet och variationsmöjligheter.
Globelyst är uppbyggd kring en mycket stabil ramkonstruktion, en s k AluSpaceFrame. Hyllor, utdragslådor, boxar och väskar med olika djup och bredd kan integreras i denna ram utan problem. Våra inredningselement skruvas fast på Soboflex-säkerhetsmonteringsgolvet eller Sobogrip-monteringsgolvet, utan att man behöver borra igenom karosseriet.
Efter ett köp är före ett köp: Tack vare de många variationsmöjligheterna kan du utan vidare flytta din Sortimo Globelyst från det nuvarande fordonet till ett nytt fordon i framtiden.
Globelyst är enkel i sin funktion, men samtidigt effektiv och revolutionerande och öppnar upp för många individuella val- och kombinationsmöjligheter.


Lätt och stabilt.
robustleicht
Lätt och ändå stabil med den innovativa AluSpaceFrame: Utifrån vår erfarenhet med professionella bilinredningar vet vi hur viktigt det är att det tekniska samspelet fungerar mellan enstaka komponenter.
Den innovativa hybrid-konstruktionen i vår bilinredning av aluminium, stål och en materialmix i andra komponenter garanterar både låg vikt och hög stabilitet. Sortimo är den första och fortfarande den enda producenten av bilinredningar som drar nytta av denna konstruktionsprincip.

Ordning och översikt.
organisiert
Gör din arbetsdag ännu effektivare med ordning och översikt. Sortimo Globelyst håller ordning och reda. Från och med nu behöver du inte använda så mycket tid för att leta. Ett professionellt utrustat fordon gör ett bra intryck och förmedlar en positiv bild av din firma.

sortimo-2Miljöskydd.
umwelt
Miljöskydd är viktigt för Sortimo. Hela produktionsprocessen, från utveckling till tillverkning, uppfyller de globalt gällande miljöskyddsdirektiven. Med den optimerade strukturen i bilinredningselementen och den ökade användningen av demonterbara kopplingar kan samtliga komponenter från Sortimo Globelyst källsorteras och återvinnas.


Säkerhet.
crashtest
Med en bilinredning från Sortimo är det lättare att säkra laster, samtidigt som den passiva och aktiva säkerheten för föraren och lasten förbättras. Detta är viktigt med tanke på att antalet olyckor med transportfordon har ökat dramatiskt de senaste åren. Allvarliga olyckor med fatala följder har ofta förorsakats av laster som inte varit förankrade.
Permanenta krocktester enligt ECE17 med partners från ADAC, Dekra, TRL, TÜV och UTAC ger alltid bästa möjliga resultat och bekräftar den höjda säkerheten med en Sortimo Globelyst bilinredning. Dessa krocktester visar hur (livs)viktigt det är att material och verktyg är korrekt förankrade!


Ekonomisk.
spaceframe
Sparsam och ekonomisk: Stigande bränslekostnader är ett tema som berör oss alla. Därför satsar vi på lättviktskonstruktioner i AluSpaceFrame. Genom att konsekvent reducera vikten kan energiförbrukningen sänkas, vilket i sin tur leder till reducerade kostnader.
Som tumregel gäller att 100 kg lägre vikt sänker bränsleförbrukningen med 0,3 till 0,5 liter/100 km, dvs. lägre bränslekostnader och mindre CO2-emission.

sortimo-3
Service.
professionell
Med vårt heltäckande säljnätverk erbjuder vi 1+service för rådgivning, planering, montering samt after-sales-service. Sortimo ger 3 års garanti på inredningen om monteringen har utförts vid en auktoriserad filial eller station.


Design.
design
Sortimo Globelyst kännetecknas av klara, tidlösa linjer och vacker design, samt av sina plana ytor.
Enkel och komfortabel användning samt anpassad ergonomi är självklara egenskaper. Detta säkerställs av våra produktutvecklare och ingenjörer i samråd med kundernas förbättringsförslag.


Anskaffningskostnader.
sparsam
Och sist men inte minst - ett par ord kring anskaffningskostnaderna: Investeringskostnaderna för ett fordon med Sortimo Globelyst har du sparat in redan efter ett par månader eftersom söktiderna reduceras.

 
  LogicLine          Wurth Loyds      Sortimo