fr-LastenstopperFR-200

Laststopp HR...


Laststopp mot sidled förskjutning av lasten, fritt inställbar