Kranhebevorrichtung

Kran hiss enhet TB...

...för säker transport
med kran