Kombi-SetRB-70Cover

Kombi-Set RB-70 för Lastbilskapell...

Kombi-Set RB-70 för lastbilskapell till integration i flaksidan inklusiv lämlås (båda sidan)