Kranhebevorrichtung

Kran hiss enhet CB...

...för säker transport
med kran