Kranhebevorrichtung

Kran hiss enhet BB...

...för säker transport
med kran