Fachteiler-Transportbox

Avdelare EB...

Ytterligare avdelare för individuell separation av det inre i lådan. Höjd: 165 mm